YOGA

Het woord Yoga is afgeleid van het Sanskriet woord ‘yuj’, wat ‘eenworden’

of ‘integreren’ betekent. 

 

Eenworden verwijst naar onze werkelijke natuur, de eenwording van het individuele bewustzijn of het hogere zelf met het het Goddelijke, het Universele Bewustzijn.

Yoga bestaat in ieder moment. We maken altijd deel uit van het Goddelijke. 

Maya (illusie), de gewaarwording dat we geen deel uitmaken van het Goddelijke, 

is de grondoorzaak van alle ellende en lijden.  

 

Zich bewust zijn van Eenwording en het voelen daarvan, betekent verlost zijn van lijden.  

 

Binnen yoga zijn verschillende wegen:

 

Jnana Yoga

 

Eenwording voelen door het lezen van heilige geschriften.

 

Raja Yoga

 

Eenwording wordt waargenomen door onze fysieke en mentale energie in Goddelijke energie te transformeren.

Deze weg bevat asana's (houdingen) en pranayama (controle van de ademhaling) die enorm populair zijn geworden over de hele wereld.

 

Karma Yoga

 

De weg naar Eenwording door Juist Handelen. Juist Handelen betekent:

 

  • Juist denken: Denk positief, ongeacht de situatie.

 

  • Juist spreken: Spreek goed over anderen en wees beleefd, kies je woorden bewust                             wanneer je tegen anderen spreekt.

 

  • Juist handelen: Doe afstand van de vruchten van je handelingen en bied ze aan                                       God aan; op deze manier leer je om het ego over te geven.

 

Wat je ook denkt, zegt of doet, doe je best. 

 

Bhakti Yoga

 

‘Bhakti’ betekent ‘devotie’ in Sanskriet. Overgave aan God.

Bhakti Yoga geeft ons de vrijheid om het Goddelijke in welke vorm dan ook,

of vormloos te aanbidden.

Of je nu liefde en overgave aan God richt, aan een leermeester, of aan het Goddelijke in alles, door een gevoel van liefde, dankbaarheid en devotie te cultiveren voor iets wat zich buiten jezelf lijkt te bevinden, vul je in werkelijkheid jezelf met liefde. 

 

Net zoals we onze lichamen met asanas en onze adem met pranayama kunnen rekken, kunnen we onze capacitiet tot voelen en liefhebben vergroten met bhakti yoga.

 

Hoe kunnen we devotie cultiveren? 

Door chanten in een groep (of alleen) kunnen we in verbinding gaan met Bhakti. Zelfs een korte sessie waarin de verschillende benamingen van God worden gezongen kunnen het hart verlichten. Ook muziek, dichten, dansen en andere kunstvormen staan synoniem aan een leven van dienen, gebeden, en meditatie - een leven gewijd aan God. 

“Wanneer

een waterdruppel 

in de oceaan 

valt

wordt het 

de oceaan zelf”

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now